~~*~~*~~*~~*~~*~~

Medlemsmöte den 6 december

Julfest hos Västerlens Forskarförening med besök på Sjöfartsmuseet i Trelleborg, samt boksläpp av "En bronsåldersbygd av riksintresse - Vemmenhögs härad". Ett tjugotal medlemmar deltog i kvällens begivenheter, vilka avslutades med glögg, kaffe, lussekatter och gottis och trevlig samvaro.