~~*~~*~~*~~*~~*~~

2018-10-10.  Trelleborgarna och vattnet

Så samlades vi för att lyssna till Jan-Arvid Nilsson och Tommy Andersson från Föreningen Gamla Trelleborg när de berättade om Trelleborgarnas anknytning till vattnet som alltid funnits i ett antal olika varianter. Bäckar, Östersjön, hamnen med mera. Föredragningen var synnerligen intressant och lärorik. Det kan även nämnas att Gamla Trelleborg fick några nya medlemmar vid eftersitsen.

Mötet avslutades i vanlig ordning med kvällsfika.

Textruta: Jan-Arvid och Tommy