~~*~~*~~*~~*~~*~~

Följande nyutgivna skrifter och böcker finns nu tillgängliga i vårt arkiv:

 

Nya skrifter

Diskulogen december 2017, DIS

Diskutabelt nr 4 2017, DIS Syd

Angripen 2017-4, Malmö Släktforskarförening

ÄSF-Nytt våren 2018, Ängelholms släktforskare

 

Nya böcker

Oxie Härads Hembygdsförenings Årsbok 2017

En bronsåldersbygd av riksintresse, Vemmenhögs härad, Birgitta Åkesson & Claes Lindahl