~~*~~*~~*~~*~~*~~

Följande nyutgivna skrifter och böcker finns nu tillgängliga i vårt arkiv:

 

Nya skrifter

Diskulogen mars 2018, DIS

Diskutabelt nr 1 2018, DIS Syd

Angripen 2018-1, Malmö Släktforskarförening

ÄSF-Nytt våren 2018, Ängelholms släktforskare

Lundagenealogen 2018-1, Lunds Släktforskarförening

PLF-nytt april 2018, Person– och Lokalhistoriskt Forum

Vårprogram 2018, Oxie Härads Hembygdsförening

Släkthistoriskt forum 2018-2, Sveriges släktforskarförbund

Hembygdsnytt 2018-1, Skytts Härads Hembygdsförening

Mellanskåningen 2018:1. Mellanskånes Släkt- och  Hembygdsforskarförening

 

 

Nya böcker

Oxie Härads Hembygdsförenings Årsbok 2017

En bronsåldersbygd av riksintresse, Vemmenhögs härad, Birgitta Åkesson & Claes Lindahl

Kalthus, ett fiskeläge i Östra Vemmenhögs socken, Marianne Dahlén

Gamla Trelleborg årsbok 2018, Föreningen Gamla Trelleborg